INFANTIL

PRIMARIA

SIN TUTORÍA

 

PROFESORES SIN TUTORÍA

Rosa María Martínez Fernández ( Especialista de Inglés)

Eugenio Macías Acosta ( Especialista de Música)

María Auxiliadora Fernández Martínez ( Especialista de Pedagogía Terapéutica)

Ester Gámiz Caro ( Profesora de apoyo e E. infantil)

Virginia Álvarez Domínguez (Profesora de apoyo de E. primaria)

Mª Concepción Lázaro de la Osa ( Profesora de Religión)

María Luisa Senín Castillo (Profesora de Religión )